2008/12/25

Jonge uitgeverij 1968 vermijdt grenzen

“Portfolio van 1968 () zal in 2028 bescheiden maar schitterend zijn!”

Wanneer passie de belangrijkste motivatie is, kan dat twee kanten opgaan. Of het blijft een veredelde hobby met de diskwalificerende stempel ‘amateurschap’ of het lijkt een pretentieus monsteronderneming waar eveneens vraagtekens bij worden geplaatst. “Of men haalt zijn neus op men en denkt dat we een smallpress-uitgeverijtje zijn. 1968 bestaat uit twee man, inderdaad klein, maar we willen realistisch opereren en projecten lanceren met een boek aan de basis”, zegt Pierre Dubroix, “QVAESTIO heet ons eerste project. Een graphic novel, of meer een expressionistisch beeldverhaal, met armslag om te groeien. We denken aan een expositie, soundtrack en remixalbum.” Auteur Johan B.G. Vandenblink, die niet toevallig co-uitgever van het boek is, schetst een herinneringswaarneming uit de zicht van zijn hond. In de wetenschap dat zijn hond slecht zag en met een inbeeldingsvermogengave om dat leven te herinterpreteren.

“De betrokkenheid van de maker is een van de ondernemingsformules van 1968 (). Vandenblink zit er niet alleen met zijn talent in het QVAESTIO project, ook met geld. Deze instelling zorgt dat je een project tot een maximum kunt verwezenlijken. Natuurlijk behouden we een gezond financieel overzicht. Investeren is het startschot, na een aanlooptijd van twee jaar, en met aanvulling van nevenactiviteiten, streven we naar breakeven. Dat zal altijd lukken omdat we ons niet binden aan een taalgebied, QVAESTIO verschijnt in 2009 in zes landen en eventueel elders, of kunstdiscipline. De vertelvorm volgt weliswaar de wetten van het stripverhaal maar de kleurkeuze, het thema en extra mogelijkheden die de techniek biedt zullen generen tot aandacht uit verschillende segmenten van de media. Een MySpace site, met een kort filmpje en exclusief gecomponeerd lapje muziek door Alternative Notes, de eerder genoemde expositie waar het complete boek op bewegende doeken wordt geprojecteerd en een geplande remixversie door andere kunstenaars passen in het totale kader van dit project. Vandenblink werkt trouwens al aan een tweede project dat eind 2009 haar première in Sint-Petersburg zal hebben. Aan de basis zal weer een graphic novel staan maar een game voor Wii, Nintendo Playstation en X-Box 360 moet het interactieve karakter van het verhaal completeren. ”

Toch lijkt 1968 () niet te willen kiezen voor commerciële activiteiten. “Oh ja, daar ben ik niet vies van. Ik heb grote bewondering voor Taschen. Zij geven prachtige boeken uit die bovendien betaalbaar en bijna overal verkrijgbaar zijn. Ik hoop dat 1968 () in de loop van tien, twintig jaar in een soortgelijke positie zit. Mooie boeken uitgeven voor een schappelijk prijsje. Verkrijgbaar bij de supermarkt om de hoek en gemakkelijk via internet. Wie weet wek je daardoor wel verborgen interesses bij personen die normaliter niks met strips hebben, nooit naar musea en galeries gaan en geen games spelen of nooit intensief naar muziek luisteren. Als we in 2028 kunnen terugkijken op circa tien projecten en een kleine bijdrage aan de culturele en maatschappelijke samenleving hebben geleverd, dan is onze missie geslaagd.”

“QVAESTIO is een testcase. Wel eentje waar ik grote liefde voor koester maar niet om elke prijs. 1968 (), die twee haakjes kunnen worden opgevuld met respectievelijk ‘uitgeverij’, ‘Verlag’, ‘editeur’, ‘publishing’ maar ook ‘records’, ‘cards’, ‘magazines’, ‘marketing’, ‘games’, ‘films’, ‘tv’ kan ooit een toevoeging zijn. Ik benadruk ‘kan’ want we willen realistisch blijven. Studio 100 en Disney bestaan al…” Dubroix roept kunstenaars met visie op om contact op te nemen. “Wel realistische voorstellen, geen luchtkastelenarchitectuur.”